Takläggare Kungsör

Vi besiktigar och åtgärdar ditt tak | 019-58 02 23

Taksäkerhet

Ingen fara på taket - Vi hjälper dig med säkerheten

Säkerheten är alltid en mycket viktig aspekt när det handlar om tak. När våra takläggare inspekterar ditt tak så har vi alltid ett öga på säkerheten. I dag finns det dessutom många säkerhetskrav som alla fastighetsägare måste uppfylla. 

Vi kan hjälpa till att göra ditt tak till en säker arbetsmiljö för sotare, snöskottare, takmålare och andra som befinner sig på taket. Dessutom kan vi hjälpa till genom vi skyddar förbipasserande för ras av snö och is. Vi kan installera ett flertal kvalitativa säkerhetsprodukter på alla former av tak.

Vanligt med takrelaterade skador

Takrelaterade skador är vanligare än man tror, på akutavdelningarna runt om i landet kommer det dagligen in personer som skadat sig i samband med fall från just tak. Merparten av skadorna uppstår när man tappar greppet och faller från taket eller faller från en stege.

V i kan hjälpa dig att installera korrekt säkerhetsutrustning på ditt tak – exempelvis stegen, räcken och skydd mot farligt ras av snö och is. Vi kommer gärna på ett kostnadsfritt hembesök för att inspektera ditt tak – inklusive taksäkerheten.

takränna

Viktigt med skydd mot fukt

En annan aspekt på taksäkerhet är fukten. Bra avrinning av vatten är av största vikt för att man ska undvika läckage när det regnar eller stora mängder av smältande snö och is samlas på hustaket. Med kvalitativa hängrännor som skapar en bra avrinning så kan vi skydda dig mot fuktproblem som kan bli mycket besvärliga och kostsamma i det långa loppet.

Intresserad av mer information om hängrännor och taksäkerhet? Välkommen att kontakta oss så kan vi hjälpa dig mot en trygg framtid. Ingen fara på taket!

En takläggare som sätter kvalitet, hållbarhet och service i första rummet.